cpvcinfor Article


ครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปี 2562

นายศักร์สฤษฏิ์ หนูเอียด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ 12.30 น. -15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยมี รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการชมรมวิชาชีพฯและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปี 2562 ในครั้งนี้

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
ศศิมาพร ศรีประเสริฐ นักศึกษางานปสช. ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 96.72 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 71.71 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 163.88 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 149.40 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 78.66 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 66.30 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 71.23 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 74.81 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 209.78 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 203.03 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 78.23 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 175.92 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 81.55 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 145.46 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 187.54 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 167.57 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 84.55 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 215.21 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 75.49 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 191.22 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 130.78 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 85.65 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 70.79 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 74.62 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 76.59 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 188.81 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 73.40 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 90.18 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 88.68 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 69.00 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 209.64 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 173.39 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 73.35 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 97.74 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 79.26 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 91.67 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 76.90 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 73.66 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 84.68 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 77.46 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 89.09 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 188.05 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 180.55 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 72.13 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 171.03 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 136.55 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 184.05 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 99.30 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 94.85 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19

Size : 186.30 KBs
Upload : 2018-06-12 09:38:19
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.589918 sec.