cpvcinfor Article


นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (9 พ.ค.2561) นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการระหว่างวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยมีนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 จำนวน 350 คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
นายอำนวย นวลจันทร์ ได้ให้ข้อคิดเห็นในการเรียนแก่นักศึกษาและกล่าวชื่นชมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกับให้โอวาทส่วนหนึ่งมีใจความว่า ขอให้นักศึกษามีความตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพื่อความสำเร็จสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

สิรีพร เส็นติหยะ -ข่าว
วศินี คงนาสร -ถ่ายภาพรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 191.11 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 171.12 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 82.98 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 155.83 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 232.30 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 169.10 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 93.31 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 177.18 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 186.00 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 81.44 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 220.30 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 79.27 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 183.93 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 250.89 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 184.08 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 139.69 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 88.09 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 131.07 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 206.62 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 165.92 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 246.57 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 184.24 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 155.44 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 85.95 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 232.30 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 90.75 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 154.57 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 155.40 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 208.90 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 183.85 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 185.52 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 115.24 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 195.31 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 204.70 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 101.11 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 88.65 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 120.35 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58

Size : 115.24 KBs
Upload : 2018-05-09 15:20:58
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.578227 sec.