cpvcinfor Article


นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และนายอนุศิษฎ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้บรรยายพิเศษและมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1

(7 เม.ย.2561) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และนายอนุศิษฎ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้บรรยายพิเศษและมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ปกครองจำนวน 371 คน เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ลูกหลาน เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อเป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคต และก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป
*****หมายเหตุ รายชื่อครูที่ปรึกษา ปวส. 
ปวส.1/1 การบัญชี – นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์
ปวส.1/2 การบัญชี – นางจิรภร เอนกศุภพล
ปวส.1/3 การบัญชี – นางสาวจีรา แกล้วกล้า
ปวส.1/1 การตลาด – นางอรสา โรยภิรมย์
ปวส.1/1 การจัดการสำนักงาน – นางสาวจุฑามาศ ศิริภักษ์
ปวส.1/2 การจัดการสำนักงาน ทวิภาคี – นางสาวสุวรรณา เจียมวิจิตรกุล
ปวส.1/3 การจัดการสำนักงาน ม.6 – นางสาวกานดา พรหมจรรย์
ปวส.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – นางสาวชัชชษา รักขันโท
ปวส. 1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ MEP – นางเสาวลักษณ์ บุญชื่น
ปวส. 1/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 – นางพิมสิริ อู่มาลา
ปวส. 1/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทวิภาคี – นายชนาธิวัฒน์ ซารัมย์
ปวส.1/1 การโรงแรม MEP – นางกฤตยา พลยมมา
ปวส.1/2 การโรงแรม ทวิภาคี – นายบัลย์ญิน ตราชู
ปวส.1/1 การท่องเที่ยว – นางสาวฐปนี น้อยนาเวช
ปวส.1/1 อาหารและโภชนาการ ทวิภาคี - นางจุรีย์ ศศิสนธิ์

สิรีพร เส็นติหยะ – ข่าว
วศินี คงนาสร – ภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 66.05 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01

Size : 100.80 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01

Size : 86.69 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01

Size : 91.75 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01

Size : 97.75 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01

Size : 89.88 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01

Size : 97.20 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01

Size : 101.26 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01

Size : 118.37 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01

Size : 112.97 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01

Size : 102.04 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01

Size : 103.25 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01

Size : 93.51 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01

Size : 93.51 KBs
Upload : 2018-04-09 18:09:01
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.047004 sec.