cpvcinfor Article


วันนี้ (3 มี.ค.2561) นายชัยรัตน์ วัฒนจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) Thailand 4.0 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

วันนี้ (3 มี.ค.2561) นายชัยรัตน์ วัฒนจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) Thailand 4.0 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ ในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนในหมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 17-18, 24-25 กุมภาพันธ์ และ 3-4 มีนาคม 2561 พี่น้องประชาชนสามารถใช้บริการในกิจกรรมซ่อมบำรุง เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการดำเนินการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ขอขอบคุณ นายชัยวัฒน์ ใสสุชล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการดำเนินโครงการ จนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทั้ง 3 ภารกิจ คือ ซ่อม (Repair) สร้าง (Build) และ พัฒนา (Top-up) ซึงสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และสร้างอาชีพแก่ครัวเรือนและชุมชนของจังหวัดชุมพรต่อไป

สิรีพร เส็นติหยะ - ข่าว
วศินี คงนาสร - ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 205.27 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 124.69 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 167.29 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 153.01 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 259.22 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 133.15 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 252.13 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 204.59 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 330.91 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 171.33 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 104.21 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 312.86 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 134.44 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 227.48 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 186.54 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 238.14 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 175.92 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 302.48 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 108.11 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 206.77 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 261.82 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 152.67 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 191.30 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 342.02 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 100.48 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 216.33 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 222.79 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 254.47 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 262.17 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 186.29 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 215.72 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 203.49 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 196.28 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 217.47 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 259.22 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 103.38 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 190.28 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 205.09 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 255.21 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 179.76 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 267.80 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 295.53 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 161.02 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 113.51 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 234.60 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 88.37 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 198.12 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 279.25 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 247.50 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 256.43 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 230.18 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 244.42 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 168.86 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 282.51 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 353.53 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 128.84 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 160.93 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 95.95 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 196.62 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 317.06 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 166.72 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 131.91 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 86.61 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 226.77 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 216.69 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 99.03 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 145.10 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 164.22 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 162.86 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47

Size : 220.84 KBs
Upload : 2018-03-05 08:29:47
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.861084 sec.