cpvcinfor Article


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ค่ายตชด.414 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ค่ายตชด.414 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ลูกเสือวิสามัญ วิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายอนุศิษฎิ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานพิธีรอบกองไฟ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นการรวมพลังสร้างความสามัคคี ประสานภารกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติไทย และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่อไป

สิรีพร เส็นติหยะ - ข่าว
อรอุมา แดงมณีกุล - ภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 429.03 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 221.01 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 376.07 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 408.23 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 425.98 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 292.02 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 402.15 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 415.05 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 0.54 MBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 407.89 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 374.68 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 165.33 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 220.73 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 290.07 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 330.61 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 337.58 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 361.32 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 350.13 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 352.79 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 333.01 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 428.86 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 156.52 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 310.33 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 246.82 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 238.38 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 0.60 MBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 226.48 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 358.98 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 0.51 MBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 326.24 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 403.81 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 97.69 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 430.11 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 276.62 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 413.28 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 377.58 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 317.32 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 439.22 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58

Size : 379.58 KBs
Upload : 2018-02-28 14:41:58
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.581088 sec.