cpvcinfor Article


วันนี้ (20 ก.พ.2561) นายอารักษ์ พลยมมา ครูผู้ทรงคุณค่าของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพ

วันนี้ (20 ก.พ.2561) นายอารักษ์ พลยมมา ครูผู้ทรงคุณค่าของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยมีนักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขางานธุรกิจค้าปลีก สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นักศึกษา ระดับชั้นปวส.1 , ปวส.2 (DVE) เข้าร่วมโครงการจำนวน 333 คน

การดำเนินโครงการได้รับเกียรติจาก นายสุวารินทร์ มยาเศส ผู้ข่วยรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางสาวอมลรดา ลิ้มอุดมพร กรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทโอเชี่ยนกรุ๊ป กรรมการผู้ตรวจสอบทั่วไป บริษัทโอซีไอซ์ (แดรี่ควีน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา

ผลการดำเนินโครงการดังกล่าวจะทำให้สถานศึกษาได้ทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับด้านทักษะอาชีพ จะได้นำมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบข้อมูล ในการนำไปพัฒนาตนเองให้เข้ากับตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป

สิรีพร เส็นติหยะ – ข่าว
ยุวดี เถาว์เพ็ง – ภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 221.53 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 224.03 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 173.33 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 182.94 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 163.83 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 194.26 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 194.60 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 223.96 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 177.29 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 240.70 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 205.97 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 143.18 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 173.52 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 218.84 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 163.04 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 156.78 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18

Size : 150.18 KBs
Upload : 2018-02-20 15:08:18
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.607450 sec.