cpvcinfor Article


นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาครูแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาครูแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร และนายอำนวย นวลจันทร์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรศึกษานิเทศก์จังหวัดชุมพร และครูแนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เขต 2 เขต 11 เข้าร่วมโครงการจำนวน 170 คน ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 232.28 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 186.73 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 69.52 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 115.59 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 201.20 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 141.38 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 230.69 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 309.96 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 230.33 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 189.75 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 139.74 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 284.63 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 91.72 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 107.02 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 150.89 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 168.49 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 182.46 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 181.86 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 201.09 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 209.66 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 118.27 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 139.82 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 219.82 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 192.39 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 143.74 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 188.18 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 333.17 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 178.11 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 90.91 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 200.46 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 110.45 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 146.27 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 171.54 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 162.69 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 182.78 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 246.12 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 111.74 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 193.24 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 159.74 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 146.67 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 208.71 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 223.58 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 177.04 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 156.03 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 195.90 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 190.36 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 199.98 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 132.63 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 241.28 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 208.88 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 175.71 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 155.23 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 148.61 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 166.93 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 207.35 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 86.51 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 132.58 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 175.53 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 179.62 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 163.80 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 166.61 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 179.77 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 170.30 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25

Size : 176.34 KBs
Upload : 2018-02-07 10:04:25
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.586786 sec.