พัฒนาทักษะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

📣ขอเชิญคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการ 'พัฒนาทักษะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การแข่งขันทักษะวิชาชีพ' โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพของสาขาวิชา

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่องานบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3. เพื่อนำความรู้ด้านทักษะวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในงานบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในวันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 น. - 15:00 น. ณ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ