ของหายได้คืน

นางสาวอรอุมา อยู่ภักดี , นางสาวรวินันท์ หงษ์ทอง , นางสาวดารินทร์ เพียกโว , นางสาวเบญจรัตน์ บัวทอง , นางสาวชาบิสา บุญรอด นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาการบัญชี พบเงินป้ายชื่อบริเวณหน้าตึก 7 นักเรียน นักศึกษาคนใดทำหล่นหายสามารถติดต่อรับคืนได้ที่งานประชาสัมพันธ์ครับ

 

 

 

 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


cpvcinfor

Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ