นักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถามเฝ้าระวัง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย' ผ่านคิวอาร์โค้ดแบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

 

📣ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถามเฝ้าระวัง 'พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย' ผ่านคิวอาร์โค้ดแบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้กองสุขศึกษาดำเนินการต่อไป

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


cpvcinfor

Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ