การประชุมทำความเข้าข้อตกลงในการจำหน่ายอาหาร การตรวจสอบคุณภาพของอาหารและปัญหาต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในการประชุมทำความเข้าข้อตกลงในการจำหน่ายอาหาร การตรวจสอบคุณภาพของอาหารและปัญหาต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการด้านสวัสดิการ และแม่ค้าร้านอาหารภายในวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : ชลากร วิริยะมานนท์

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

------------------------------------------------------

📍ช่องทางการติดต่อ📍

🌟 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

☎️ โทร 0-7751-1234

📧 E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ 📣 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

------------------------------------------------------

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


cpvcinfor

Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ