นายพัฒนกิจ วงค์ลาศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานแลบะความร่วมมือ ร่วมเยี่ยมชมการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566

นายพัฒนกิจ วงค์ลาศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานแลบะความร่วมมือ ร่วมเยี่ยมชมการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2566 - 3 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : ชลากร วิริยะมานนท์

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

------------------------------------------------------

📍ช่องทางการติดต่อ📍

🌟 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

☎️ โทร 0-7751-1234

📧 E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ 📣 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


cpvcinfor

Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ