แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสะพลี จังหวัดชุมพร (กศน.สะพลี)

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566

นางสาวธัญวรัตม์ แสงสว่างคุณครูแนะแนวประจำแผนกวิชาและนางสาวสุภัสสร นาคชูวงศ์นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมออกแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสะพลี จังหวัดชุมพร (กศน.สะพลี)

ข่าว : ธัญวรัตม์ แสงสว่าง

ภาพ : สุภัสสร นาคชูวงศ์

------------------------------------------------------

📍ช่องทางการติดต่อ📍

🌟 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

☎️ โทร 0-7751-1234

📧 E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ 📣 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


cpvcinfor

Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ