ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2565 วิทยาลัยเกษตรฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรและผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ให้เกียรติร่วมงาน กล่าวแสดงความยินดี ต่อผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ประกาศยบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปี 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดยมี ว่าที่ร้อยสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

------------------------------------------------------

📍ช่องทางการติดต่อ📍

🌟 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

☎️ โทร 0-7751-1234

📧 E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ 📣 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


cpvcinfor

Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ