ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธษนในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารทั่วไป (ครู)

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธษนในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารทั่วไป (ครู) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : ชลากร วิริยะมานนท์

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


cpvcinfor

Status : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ