cpvcinfor Article


นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561

นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา ได้สำนึกใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 10.00 น.บริเวณสนามหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 206.76 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 194.59 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 229.44 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 212.09 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 200.08 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 125.37 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 244.65 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 213.91 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 151.74 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 250.37 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 203.18 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 78.92 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 242.17 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 190.88 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 257.50 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 164.64 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 194.44 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 142.11 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 249.07 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 142.90 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 188.15 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 203.73 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 236.96 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 236.66 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 217.02 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 220.68 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 226.82 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 162.21 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 180.99 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 200.68 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 216.35 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 246.48 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 317.40 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 187.36 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 212.89 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 210.24 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 266.11 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 134.53 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 104.64 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 214.34 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 224.13 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 236.51 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 121.88 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 251.30 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 307.71 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 201.71 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 226.60 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 123.73 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 179.01 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 220.71 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 245.85 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 173.61 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 216.49 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 249.79 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 129.18 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 202.48 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 212.21 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 168.01 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 297.59 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18

Size : 144.05 KBs
Upload : 2018-01-08 08:12:18
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.872638 sec.