cpvcinfor Article


วันนี้ (4 มกราคม 2561) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับมอบโล่รางวัลจากครูที่ได้สร้างชื่อสร้างให้กับวิทยาลัยฯ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา

วันนี้ (4 มกราคม 2561) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับมอบโล่รางวัลจากครูที่ได้สร้างชื่อสร้างให้กับวิทยาลัยฯ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการดังต่อไปนี้

1. โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ปี 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. โล่รางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 5 ดาว ปรจะปีการศึกษา 2558
3. โล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการลดปัญหาการออกกาลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืนปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-เกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน
- เกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
-เกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและอยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
4. เกียรติบัตรรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2560

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวให้แนวคิดและกล่าวอวยพรปีใหม่ แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่ตนเองและสถานศึกษาต่อไป

สิรีพร เส็นติหยะ - ข่าว
วศินี คงนาสร - ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 141.59 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 253.04 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 235.07 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 210.14 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 138.21 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 125.75 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 250.64 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 243.00 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 253.13 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 143.76 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 259.12 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 253.13 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 264.94 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 260.64 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 234.91 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 223.39 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 227.64 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 205.66 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 180.57 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 274.26 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 174.61 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 155.73 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 248.97 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57

Size : 176.42 KBs
Upload : 2018-01-05 09:10:57
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.860470 sec.