ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ให้เกียรติมอบโล่และเงินรางวัลแก่คณะครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับรางวัล

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ให้เกียรติมอบโล่และเงินรางวัลแก่คณะครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับรางวัล

🎉🎉รางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวไตปลาเห็ดแครง พร้อมโล่และเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท 🎉

จัดทำโครงงานโดย

นางสาวศิรินภา แซ่อุ่ย

นางสาวปวันรัตน์ อุดมรัตน์

นางสาวสายธาร ไพรัตน์

นางสาวอรสา ศิริทอง

นายกีรติ คำทอง

ครูที่ปรึกษา

ครูรัชนก พรหมมิตร

ครูนริศรา ปทะวานิช

ครูเสาวลักษ์ ฤทธิเกษร

🎉🎉และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์บาร์รังนกซุปเปอร์ธัญพืช พร้อมโล่และเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

จัดทำโครงงานโดย

นางสาวอรสา ศิริทอง

นางสาวปาลิตา ทองไตรภพ

นางสาวญาติมา บุญศรี

นายกีรติ คำทอง

ครูที่ปรึกษา

ครูนริศรา ปทะวานิช

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ ชำนาญการ

ครูสุลัดดา บุญมี

ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับอาชีวศึกษา ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ด้านสารสนเทศ การเกษตรการจัดการ บริหารธุรกิจวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง นางสุกัญญา แก้วเพ็ง หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด ขึ้นพบปะและใหโอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : ชลากร วิริยะมานนท์

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

------------------------------------------------------

📍ช่องทางการติดต่อ📍

🌟 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

☎️ โทร 0-7751-1234

📧 E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ 📣 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

------------------------------------------------------

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ