คณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับ 🎉🎉รางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวไตปลาเห็ดแครง พร้อมโล่และเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท 🎉

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

คณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับ

🎉🎉รางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวไตปลาเห็ดแครง พร้อมโล่และเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท 🎉

จัดทำโครงงานโดย

นางสาวศิรินภา แซ่อุ่ย

นางสาวปวันรัตน์ อุดมรัตน์

นางสาวสายธาร ไพรัตน์

นางสาวอรสา ศิริทอง

นายกีรติ คำทอง

ครูที่ปรึกษา

ครูรัชนก พรหมมิตร

ครูนริศรา ปทะวานิช

ครูเสาวลักษ์ ฤทธิเกษร

🎉🎉และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์บาร์รังนกซุปเปอร์ธัญพืช พร้อมโล่และเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

จัดทำโครงงานโดย

นางสาวอรสา ศิริทอง

นางสาวปาลิตา ทองไตรภพ

นางสาวญาติมา บุญศรี

นายกีรติ คำทอง

ครูที่ปรึกษา

ครูนริศรา ปทะวานิช

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ ชำนาญการ

ครูสุลัดดา บุญมี

ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับอาชีวศึกษา ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่4 ด้านสารสนเทศ การเกษตรการจัดการ บริหารธุรกิจวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ภาพ:นริศรา ปทะวานิช

ข่าว:รัชนก พรหมมิตร

------------------------------------------------------

📍ช่องทางการติดต่อ📍

🌟 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

☎️ โทร 0-7751-1234

📧 E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ 📣 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

------------------------------------------------------

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ