ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวเป็นนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวเป็นนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

🔎ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและแผนกวิชาให้ถูกต้องตามประกาศ หรือ 🌏ลิ้งค์ : https://drive.google.com/.../1f4jL01inmzdI2vBdyCg.../view...

📍 #เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียน 📍

- แบบฟอร์มกรอกประวัติ สัญญามอบตัว สัญญาค้ำประกันฉบับของวิทยาลัยฯ

- สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองอย่างละ 1 ฉบับ (กรณีที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดาและมารดา ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง)

- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองอย่างละ 1 ฉบับ

- เอกสารการชำระเงินจากธนาคาร (เฉพาะนักเรียนรอบโควตาเท่านั้น)

- สำหรับนักเรียน นักศึกษา รอบปกติให้เตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

- ในการสำเนาเอกสารทำสัญญามอบตัว #ให้ใช้เอกสารขนาด A4 เท่านั้น และ '#รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ'

***แต่งกายด้วยเครื่องแบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรหรือสถานศึกษาเดิม เพื่อดำเนินการรายงานตัว มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา***

📍 หมายเหตุ : ให้นำเอกสารการทำสัญญามอบตัวทั้งหมดมายื่นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ณ วัน เวลาที่วิทยาลัยฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ