พิจารณาอนุมัติผลการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในการประชุม 'พิจารณาอนุมัติผลการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 2/2565' ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 และได้มีการกำหนดวันอนุมัติผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานวัดผลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

------------------------------------------------------

📍ช่องทางการติดต่อ📍

🌟 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

☎️ โทร 0-7751-1234

📧 E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ