สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ขอแสดงความยินดี

📌สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ขอแสดงความยินดี 🎉🎊

1. ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

2. ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรคนที่ 1

3. นางสาวสาริยา มัยโภคา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรคนที่ 2

4. นายอำนวย นวลจันทร์ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการผู้ทรงคุฒวุฒิ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ