เลขานุการสานฝันสู่วันที่ภาคภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 'เลขานุการสานฝันสู่วันที่ภาคภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565' โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและแสดงออกด้าน ความกตัญญูกตเวทีต่อครู ปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน ครูและสถาบัน ณ ลานหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : ชลากร วิริยะมานนท์

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ