สาขาวิชาการท่องเที่ยว แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการ การนำเสนอโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

สาขาวิชาการท่องเที่ยว แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการ 'การนำเสนอโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางานการท่องเที่ยว' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บูรณาการความรู้ในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการนำเสนอผลงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายพัฒนกิจ วงค์ลาศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางณัฐวรรณ แสงสวี,นางกชกร ถึงวิสัย นางจุฑาพร ทองใหม่ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ให้เกียรติเป็นกรรมการ ประเมินผลงานโครงงาน ให้คำแนะนำในการพัฒนา ผลงานของนักเรียนต่อไป

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : แผนกวิชาการท่องเที่ยว

------------------------------------------------------

📍ช่องทางการติดต่อ📍

🌟 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

☎️ โทร 0-7751-1234

📧 E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ 📣 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

------------------------------------------------------

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ