โครงงานได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ได้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นหรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการ 'Computer Project' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปิดโอกาสให้ผู้ทำโครงงานได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ได้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นหรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ได้ในอนาคต โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมโครงการ ในวันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : ชลากร วิริยะมานนท์

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

------------------------------------------------------

📍ช่องทางการติดต่อ📍

🌟 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

☎️ โทร 0-7751-1234

📧 E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ 📣 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

------------------------------------------------------

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ