ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้มอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้มอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 'ค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565' ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงและเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นผู้มีวินัยตอบสนองนโยบายของการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ข่าว : ชลากร วิริยะมานนท์

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

*---------------------------------------------*

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ