ประเมินมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ประเมินมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

- สมรรถนะงานที่ 1 งานเสนอขายสินค้าและบริการ

- สมรรถนะงานที่ 2 งานจัดแสดงสินค้า

โดยได้รับเกียรติจาก นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา สำหรับการสอบมาตรฐานในครั้งนี้ ณ ห้องสัมมนา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : สุดาัรตน์ ฉิมนิกร

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

*---------------------------------------------*

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ