รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายบริหารงานทรัพยากร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานในงานประชุมวิชากาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายบริหารงานทรัพยากร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานในงานประชุมวิชากาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดระยอง ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร คว้ามา 3 รางวัลได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับปวส.

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับปวช.

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

*---------------------------------------------*

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ