วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เข้าร่วมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จำนวน 23 แห่ง

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เข้าร่วมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จำนวน 23 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา โดย นายพัฒนกิจ วงค์ลาส รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและร่วมมือ , ครูสุวิทย์ เสวรันต์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

และครูจันทิมา สำราญอินทร์ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข่าว : จันทิมา สำราญอินทร์

ภาพ : จันทิมา สำราญอินทร์

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

*---------------------------------------------*

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ