สาขางานการโรงแรมแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ภาคปฏิบัติ การบริการอาหารและเครื่องดื่มตามแบบที่กำหนด ตามมาตรฐานของการบริการแบบ Gueridon และแบบ Silver service

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

สาขางานการโรงแรมแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ภาคปฏิบัติ การบริการอาหารและเครื่องดื่มตามแบบที่กำหนด ตามมาตรฐานของการบริการแบบ Gueridon และแบบ Silver service โดยได้รับเกียรติจาก นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา สำหรับการสอบมาตรฐานในครั้งนี้ นายยรินทร์ชัย นาคต้อย Restaurant Manager จากโรงแรม Novotel chumphon beach resort and golf ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณะครูสาขางานการโรงแรมเป็นกรรมการในการสอบ

ข่าว : กชกร ถึงวิสัย

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์ , กชกร ถึงวิสัย

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

*---------------------------------------------*

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ