แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ภาคปฏิบัติ การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว และการจัดทำรายการนำเที่ยว

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

สาขางานการท่องเที่ยว แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ภาคปฏิบัติ การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว และการจัดทำรายการนำเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา สำหรับการสอบมาตรฐานในครั้งนี้ นางสาวศุภิสรา ยาสุข เจ้าหน้าที่การตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นกรรมการในการสอบ

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

*---------------------------------------------*

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ