ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของรองผู้อำนวยสถานศึกษาของนายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรโดยมีนายบำรุง ทองรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ และว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เป็นกรรมการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของรองผู้อำนวยสถานศึกษาของนายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรโดยมีนายบำรุง ทองรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ และว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เป็นกรรมการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ข่าว : สุธัญญา เพชรมณี

ภาพ : สุธัญญา เพชรมณี

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

*---------------------------------------------*

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ