รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่รางวัลชนะเลิศ 'การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.' ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดระยอง โดยมีนายพงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัล

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

*---------------------------------------------*

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ