วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และครูผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และครูผู้ควบคุมทีม 🏅#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 'การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์'

🔔 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

- นางสาวปิยนารถ ข้อตั้น

🔔 ครูผู้ควบคุมทีม

- นางสาวจีรภา นาคนิยม

ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดระยอง

#แผนกวิชาการเลขานุการ #งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ