ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยวิทยากร จากกรมการจัดหางานและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโครงการ 'ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566

📢ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยวิทยากร จากกรมการจัดหางานและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโครงการ 'ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566' ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#งานแนะแนวนักเรียนนักศึกษา #งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ