วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติ การของ แผนกวิชาการเลขานุการ , แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล , แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566

นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติ การของ แผนกวิชาการเลขานุการ , แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล , แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : ฝ่ายบริหารทรัพยากร

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

*---------------------------------------------*

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ