ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ รอบโควตา และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) กรณีพิเศษ รอบโควตา (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ รอบโควตา และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) กรณีพิเศษ รอบโควตา (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2566

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ