พิธีเปิดการประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ในการนี้ นางณัฐวรรณ แสงสวี ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้รับเกียรติคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสิน และนายพงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์ , นายอรรถนันท์ บัวจีน ได้รับการคัดเลือกเป็น คณะกรรมการดำเนินงาน

สำหรับการประกวดครั้งนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เข้าประกวด 4 ผลงาน

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : พงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

*---------------------------------------------*

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ