การประชุม การเปิดสาขาวิชาเพิ่มเติม ตามนโยบายของการอาชีวศึกษา เรื่องการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566

นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม การเปิดสาขาวิชาเพิ่มเติม ตามนโยบายของการอาชีวศึกษา เรื่องการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

โดยได้มอบหมายให้แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เปิดสอนในสาขาวิชา คหกรรมเพื่อการโรงแรม (ปวช.)

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายเปิดสอนในสาขาวิชา เสื้อผ้าแฟชั่น(ปวช.)

และสาขาวิชา เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย(ม.6 ทวิภาคี)

เปิดรับนักเรียน นักศึกษาในปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

*---------------------------------------------*

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ