การประชุมเตรียมความพร้อมการร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2566

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566

นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนละแมวิทยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมและนำไปพิจารณาในการศึกษาต่อ ซึ่งแรงงานจังหวัดให้เกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้

โดยมีคณะครูแนะแนวประจำแผนกวิชา บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

*---------------------------------------------*

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ