เปิดการเรียนการสอน สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร #แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

เปิดการเรียนการสอน ดังนี้

🖋ระดับชั้น ปวช.

สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม

🖋ระดับชั้น ปวส.

สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม

สอบถามข้อมูล โทร 077-511234 , 077-511218 ในวันและเวลาราชการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ