เปิดการเรียนการสอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Mini English Program)

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร #แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

เปิดการเรียนการสอน ดังนี้

🖋ระดับชั้น ปวช.

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Mini English Program)

🖋ระดับชั้น ปวส.

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ทวิภาคี)/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ม.6)

สอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแผนกวิชา โทร 081-7282092 (ครูเสาวลักษณ์)

สอบถามข้อมูล โทร 077-511234 , 077-511218 ในวันและเวลาราชการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ