คณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2565 ) ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแนวปฏิบัติประกอบระเบียบว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ข่าว : ธัญวรัตม์ แสงสว่าง

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

โทรสาร 0-7751-1218

E-Mail : saraban@cpvc.ac.th

E-Mail : cpvc.ac@gmail.com

และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

---------------------------------------------

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ