คณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมโครงการ ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ทุกระดับชั้น และไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันนี้ ( 21 พฤศจิกายน 2565 ) ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมโครงการ 'ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ทุกระดับชั้น และไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565' ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

โทรสาร 0-7751-1218

E-Mail : saraban@cpvc.ac.th

E-Mail : cpvc.ac@gmail.com

และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

---------------------------------------------

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ