นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี จัดโครงการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางการเงิน โดยชมรมเครือข่ายการเงินทิสโก้ แผนกวิชาการบัญชี

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

#รายงานข่าว

วันนี้ ( 18 พฤศจิกายน 2565 ) นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี จัดโครงการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางการเงิน โดยชมรมเครือข่ายการเงินทิสโก้ แผนกวิชาการบัญชี เพื่อให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษารู้เท่าทัน และมีวิธีการป้องกันจากมิจฉาชีพภัยทางการเงินในรูปแบบต่างไปได้ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข่าว : สาริษา โรยทองคำ

ภาพ : ชลากร วิริยะมานนท์

+------------------------------------------+

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทร 0-7751-1234

โทรสาร 0-7751-1218

E-Mail : saraban@cpvc.ac.th

E-Mail : cpvc.ac@gmail.com

และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th

หรือ ทางเพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

---------------------------------------------

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ