ประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

#ประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ “ประเทศชาติรุ่งเรือง เพราะพลเมืองซื่อสัตย์สุจริต”
📌 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
🚩 ระดับประถมศึกษา
🚩 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
🚩 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
🚩 ผลงานเรียงความฯ ความยาวเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4
🚩 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 Point
📌 นักเรียน/นักศึกษา/ชมรม หรือองค์กร ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท #ต้องมีหนังสือรับรองผลงานหรือหนังสือรับรองสภาพนักเรียน/นักศึกษา จากสถานศึกษา/ชมรม หรือองค์กร📌
🏆 รางวัลแต่ละประเภทแบ่งเป็น
🚩 ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
🚩 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
🚩 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
📌 ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร :
วันนี้-31 ตุลาคม 2565
📌รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร :
https://lomhaijai.org/download-2565/
📌สอบถามรายละเอียด :
โทร. 0-2055-8444 ต่อ 316, 318
หรือ คลิคที่ https://lin.ee/RmzqeMA
📩 ส่งผลงานที่ :
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
587/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
#กิจกรรมลมหายใจไร้มลทินปี2565
#เยาวชนลมหายใจไร้มลทิน
#มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
#คิดและทำวันนี้เพื่อร่วมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต
#สังคมใสสะอาดอากาศปลอดมลพิษ
#ประกวด #เรียงความ #ประกวดเรียงความ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ดูน้อยลง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ