การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565

(4 สิงหาคม 2565) นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เยี่ยมชมให้กำลังใจ นักศึกษาระดับชั้นปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นำเสนอผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 #รูปแบบออนไลน์

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งใบพลู” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ครูผู้ควบคุมและครูที่ปรึกษาผลงาน ประกอบด้วย นางภาวินี พรหมบางญวน , นางณัฐวรรณ แสงสวี และ นายอรรถนันท์ บัวจีน เวลา 11.00 น. ณ ห้องเรียน 1011 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ - ข่าว

วศินี คงนาสร - ถ่ายภาพ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ