การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565

(4 ส.ค.2565) นายพัฒนกิจ วงค์ลาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เยี่ยมชมให้กำลังใจ นักเรียนระดับชั้นปวช. นำเสนอผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 #รูปแบบออนไลน์ ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ “ผลการศึกษาสารสกัดซาโปนินจากใบสารภีทะเลเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์”

โดยมี ครูผู้ควบคุมและครูที่ปรึกษาผลงาน ประกอบด้วย นางปาริสา ทวี , นางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน์ และ นายพงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์ เวลา 09.00 น. ณ ห้องเรียน 1014 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว

ปาริสา ทวี ถ่ายภาพ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ