การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทุกมิติโดยใช้พื้นที่เป็นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมมอบนโยบาย และบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษากับการพัฒนาประเทศ โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ในครั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๗๐ คน

วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และแนวทางการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา

ในการนี้ นายประทีป แป้นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาชุมพร พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

#prสอศ.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ