วันสตรีไทย

วันสตรีไทย

๑ สิงหาคม

ผู้หญิงไทยมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ

ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว

และสังคม เทียบเท่าสตรีสากล

📷 Workpoint

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ